Tutkinnon suorittaminen Keudassa

Tässä on linkki valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Keudalaisille on tärkeää olla mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja tarjota osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Opetus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Niiden ohella paikallisen työelämän osaamistarpeet ovat olennainen osa  toteutustavoissa, painotuksissa ja paikallisesti toteutettujen tutkinnon osien sisällöissä.

Liiketalouden perustutkintoa voi opiskella Keravalla, Nurmijärvellä ja Sipoossa. Kaikissa kolmessa yksikössä tarjotaan osaamisalana asiakaspalvelu ja myynti. Keravalla tarjotaan lisäksi osaamisaloina talous- ja toimistopalvelut sekä tieto- ja kirjastopalvelut. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalassa on mahdollisuus suuntautua kirjanpitopalveluihin.

Huomattava osa opiskelusta tapahtuu työssä oppimalla. Yksiköillä on hyvä yhteistyö lähiseudun yritysten kanssa. Opiskelijat löytävät  sopivan paikan työssä oppimiseen yleensä melko helposti. 

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi