Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa. Osaamisala valitaan ensimmäisen vuoden aikana. Osaamisala vaikuttaa paitsi opintojen sisältöön myös työssäoppimispaikkojen valintaan, koska osaamisalasta riippuen merkonomi  voi työskennellä hyvin erilaisissa paikoissa kuten esimerkiksi erikoismyymälässä tai tilitoimistossa. 

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi