Logistiikan perustutkinto

 

Autonkuljettaja

Pakolliset tutkinnonosat 

Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta
Kuorma-autokuljetukset
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnonosat

Ulkomaanliikenteenkuljettajan tehtävät
Massatavarakuljetukset
Elintarvikekuljetukset

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Pakolliset tutkinnonosat

Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta
Yhdistelmäajoneuvokuljetukset
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnonosat

 Huippuosaajana toimiminen

Varastonhoitaja

Pakolliset tutkinnon osat

Tavaran vastaanotto ja säilytys
Tavaran keräily ja lähetys
Inventointi ja saldonhallinta
Trukinkuljettajan tehtävät

Valinnaiset tutkinnon osat

Työkoneiden käyttö ja huolto
Vaarallisten aineiden käsittely
Varaston tietojärjestelmät
Tavaran kuljettaminen
Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa   
Yrityksessä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Logistiikka-alan työt 

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi