Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Arvinoinnista tiedotetaan opiskelijalle heti opintojen alussa ja opiskelija näkee opintosuoritustensa kertymän sähköisestä järjestelmästä. Opiskelija antaa osaamisestaan 5 - 7 näyttöä. Näytön arviointiin osallistuu työelämän edustaja, opiskelija sekä opettaja. Näyttö annetaan tutkinnonosan suorittamisen loppuvaiheessa ja silloin arvioidaan sen hetkistä osaamista. Siltä osin, kun tutkinnon osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnonosan lopullisen arvosanan päättää opettaja/opettajat. Näyttöjen arviointi sekä osaamisen arviointi dokumentoidaan sähköiseen järjestelmään.

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi