Tutkinnon suorittaminen Keudassa

Tässä on linkki valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Keudalaisille on tärkeää olla mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja tarjota osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Opetus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Niiden ohella paikallisen työelämän osaamistarpeet ovat olennainen osa  toteutustavoissa, painotuksissa ja paikallisesti toteutettujen tutkinnon osien sisällöissä.

Logistiikan opinnoissa otetaan huomioon paikallisten yritysten osaamistarpeet ja työssäoppimisessa sovelletaan oppilaitoksessa opittuja tietoja ja taitoja.
Tutkinnossa otetaan huomioon .

 

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi