Maatalousalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat:

Työskentely maatalousalalla
-Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä 15 osp
-Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä 15 osp
-Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja 15 osp

Maaseutuyrittäminen:
-Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä 20 osp
-Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä 20 osp
-Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja 20 osp

Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
-Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp

Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä
-Maatalouskoneiden ja- laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 40 osp

Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
-Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Peltokasvien tuottaminen 30 osp
Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 30 osp
Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp
Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp

Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
- Naudan tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
- Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
- Koiran hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
- Eksoottisten eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp

Luomutuotteiden tuottaminen 15 osp
Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 osp
Maataloustuotteiden jatkojalostus 15 osp

Paikallisesti tarjottavat valinnaiset tutkinnon osat: 

Kasvinviljely- ja urakointikoneiden huolto ja korjaus 15 osp
Maatilan tuotantorakennusten ylläpito 10 osp
Talous- ja maisemametsien hoitaminen 5 osp
Valitun eläinlajin jalostaminen ja rodun vaaliminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

 

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi