Tutkinnon suorittaminen Keudassa

Tässä on linkki valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Keudalaisille on tärkeää olla mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja tarjota osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin.Opetus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin, mutta paikallisen työelämän osaamistarpeet ovat olennainen osa opetuksen toteutustavoissa, painotuksissa ja paikallisesti toteutettujen tutkinnon osien sisällöissä.

Maatalousalan opetusta tarjotaan Keudassa Mäntsälässä, Saaren kartanon toimipaikassa. Osaamisaloina ovat eläintenhoito, maatilatalous ja maatalousteknologia.  Opetuksessa huomioidaan eteläsuomalaisen maaseutuyrittämisen ja maatalousalan erityispiirteet. Opetuksen toteutuksessa painotetaan työssäoppimista maatalousalan yrityksissä ja yrittäjyyttä. Opetuksessa ja opiskelijan ohjauksessa pyritään varmistamaan opiskelijoiden työllistyminen maatalousalalle opiskelun jälkeen. Opetuksessa kannustetaan opiskelijoita asettamaan itselleen tavoitteita, olemaan aktiivinen sekä markkinoimaan omaa osaamistaan. Tutkinto suoritetaan osallistumalla lähikoulutukseen, työssäoppimiseen ja antamalla ammattiosaamisen näytöt. Maatalousalan perustutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opiskelujen suorittamiseen.

 

 

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi