Yrittäjyys

Maatalousalan koulutuksessa haluamme kannustaa opiskelijoita kehittymään oman alansa osaaviksi ammattilaisiksi. Opinnoissa kannustetaan yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä, joissa yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat osa opetusta. Yrittäjyys näkyy asenteena myös silloin, kun työskennellään toisen palveluksessa. Opiskelijoita kannustetaan ja tarvittaessa ohjataan oman yrityksen perustamiseen.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi