Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esimerkiksi matkailun ohjelmapalveluihin tai majoituspalveluihin.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Opinnoista on lähes kolmasosa (ylioppilaspohjaisessa koulutuksessa lähes puolet) työssäoppimista erilaisissa matkailualan yrityksissä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Myös toisesta tutkinnosta on mahdollista suorittaa osia, esimerkiksi hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinnosta.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi