Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöissä ja joissakin opintokokonaisuuksissa joiltakin osin tiedon hallinnan osalta oppilaitoksessa.
Ammattiosaamisen näyttöjä on 5 kpl peruskoulupohjaisissa opinnoissa ja 4 kpl ylioppilaspohjaisissa opinnoissa.
Ammattiosaamisen näyttö tehdään useimmiten työssäoppimisjaksolla esimerkiksi nuorisotalossa, peruskoulussa, yhdistyksessä, yrityksessä tai järjestössä.
Näytön tavanomainen kesto on 2-4 viikkoa.
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Osaaminen arvioidaan arvosanoilla T1, H2 tai K3.  

Näytön arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja sekä mahdollisesti työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättää opettaja.   

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi