Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. alan myyntitehtäviin tai asennustehtäviin.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa on monta vaihtoehtoa, koska koko yksikön valinnaiset ovat mahdollisia nuva-tutkinnossa. Mm. urheilija-polku mahdollistaa harjoittelun tutkinnon suorittamisen rinnalla. Myös työvaltaistaminen sekä oppisopimus valmistumisvuonna mahdollistavat yksilölliset ratkaisut.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi