Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Opintojen alussa ryhmänohjaaja kertoo osaamisen arvioinneista, näytöistä ja niiden arvioinneista. Niihin palataan aina ko. tutkinnon osan opintojen alkaessa sekä ennen näyttöjä.

Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta. Näytöt tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjakson loppuvaiheessa ja näytön arvosanasta vastaa työssäoppimista ohjaava opettaja näytön yhteydessä pidetyn arviointikeskustelun pohjalta. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaavan opettajan lisäksi opiskelija ja työpaikan edustaja.

Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään näyttö, mutta tutkinnon osien näyttöjä voidaan yhdistään niin, että näyttöjen määrä on esim. 3-5 kpl. Näytöt sijoittuvat ko. tutkinnon osan opintojen loppuun.

Näyttödokumentit, jotka arkistoidaan, allekirjoittavat kaikki näyttöihin osallistuneet henkilöt. Näytössä mukana ollut opettaja syöttää näyttötiedot opiskelijatietojärjestelmään.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi