Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

Puualalla opiskellaan yhteisollisesti siten että opiskelija saa tukea vaikka oma opettaja ei ole työsalissa. Opiskelija voi vapaasti suorittaa lisä-/ rästyiopintoja aina kun joku ryhmä on salisaa opettajan johdolla. Näin voidaan tukea opiskelijan yksilöllistä etenemistä esim. lukio opintojen aikana. Myöskin lisäharjaannusta tarvitseva opiskelija voi tulla harjoittelemaan työsaliin vaikka oma opettaja ei olekaan paikalla.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi