Puutarhatalouden perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Työskentely puutarha-alalla
Yrittäminen puutarha-alalla

Valinnaiset tutkinnon osat

Puutarhatuotannon osaamisala: Puutarhakasvien tuottaminen
Viheralan osaamisala: Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala: Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa
Taimitarhakasvien tuottaminen
Kasviryhmän tuottaminen
Viljelyteknologian hyödyntäminen
Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen
Erityisviheralueiden ylläpitäminen
Viheralueiden kivitöiden tekeminen
Viheralueiden puutöiden tekeminen
Viheralueiden koneiden ja laitteiden käyttäminen
Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa
Puuvartisten kasvien hoitaminen
Kukkasidontatöiden tekeminen
Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen
Tilojen ja tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta
Somistaminen, tekstaaminen ja piirtäminen
Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt
Asiakkaiden palveleminen puutarhamyymälässä

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi