Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

Opinto-ohjaus on koko koulutuksen ajan kestävä prosessi. Opintojen ohjauksen avulla tuetaan opiskelijaa, vähennetään opintojen keskeyttämistä sekä tuetaan valmistuvaa opiskelijaa siirtymään työelämään tai jatkokoulutukseen.

Opiskelijalla on mahdollisuus tukiopetukseen ja erityisopetusta tarvitseville laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Kuraattoritoiminnalla tuetaan opiskelijaa erilaisissa  elämäntilanteissa. Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, huoltajien, ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajan ja muun henkilökunnan kanssa.

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi