Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan esim. yrittäjyys ja kansainvälisyys. Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Valinnaisten tutkinnon osien avulla voi suuntautua esim. alan myynti-, hoito- ja tuotantotehtäviin.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen tai kaksoistutkintoon. Opinnot on mahdollista räätälöidä joustavasti opiskelijan elämäntilanteen mukaan esim. työssäoppimista lisäten.

Valinnaisten tutkinnon osien avulla opiskelija voi syventää osaamistaan esim. puutarhakaupassa, kukkasidonnassa, viheralueiden ylläpidossa ja -rakentamisessa sekä  luomutuotannossa. Yksilöllisyyttä tutkintoon voi lisätä myös osallistumalla Taitaja-kilpailutoimintaan tai suorittamalla työssäoppimista ulkomailla.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi