Yrittäjyys

Puutarha-alan koulutuksessa haluamme kannustaa opiskelijoita kehittymään oman alansa osaaviksi ammattilaisiksi. Opinnoissa kannustetaan yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä, joissa yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat osa opetusta. Opinnot sisältävät useita yritysvierailuja.

Yrittäjyys näkyy asenteena myös silloin, kun työskennellään toisen palveluksessa. Opiskelijoita kannustetaan ja tarvittaessa ohjataan oman yrityksen perustamiseen.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi