Rakennusalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

Talon rakennus

Perustustyöt 25 osp

Runkovaiheentyöt 50 osp

Maanrakennuskoneenkuljettaja

 Perustustyöt 25 osp

 Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp
   - Maarakennuskoneiden perusteet 15 osp
   - Maarakennuskoneiden käytön perusteet 20 osp
   - Maarakennuskohteiden rakentaminen 15 osp 

Maarakennus

Perustustyöt 25 osp

Maarakennustyöt 50 osp
- Maa- ja vesirakentaminen 15 osp
- Kunnallisteknisten töiden tekeminen 20 osp  
- Liikennealueiden rakentaminen ja ylläpito 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 Talonrakentaja

Sisävalmistusvaiheen työt 15 osp

Ulkoverhous- ja kattotyöt 15 osp

Muuraus 15 osp

Laatoitus 15 osp

Raudoitus ja betonointi 15 osp

Korjausrakentaminen 15 osp

Hirsirakentaminen 15 osp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Ikkunatyöt 15 osp

Mittaus 15 osp

Muottityöt 15 osp

Rakennuskiven laastiasennus 15 osp

Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys 15 osp

Rakentamispalvelut 15 osp

Rappaus 15 osp

Tasokiviasennus 15 osp

Telinerakentaminen 15 osp

Teräsohutlevyrakentaminen 15 osp

Vedeneristys 15 osp

Ympäristökiviasennus 15 osp

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

 

 Maarakennuskoneenkuljettaja

Sisävalmistusvaiheen työt 15 osp

Liikennealueiden hoitokoneen käyttö

Asfaltointi 15 osp

  Ulkoverhous- ja kattotyöt 15 osp

  Muuraus 15 osp

  Laatoitus 15 osp

  Raudoitus ja betonointi 15 osp

  Korjausrakentaminen 15 osp

  Maa-ainesten kuljetus 15 osp

  Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp

  Maarakennuskoneen huolto 15 osp

  Maarakennuskoneiden käyttö 15 osp

Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 15 osp

  Piharakentaminen 15 osp

  Ympäristökiviasennus 15 osp

  Rakentamispalvelut 15 osp

  Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 15 osp

  Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 

 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista   15 osp 

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 

  Yrityksessä toimiminen 15 osp

  Huippuosaajana toimiminen 15 osp

  Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp

  Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 15 osp

  Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 15 osp

 

Maarakentaja

Sisävalmistusvaiheen työt 15 osp

Asfaltointi 15 osp

 Ulkoverhous- ja kattotyöt 15 osp

Muuraus 15 osp

Laatoitus 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu

Raudoitus ja betonointi 15 osp

Korjausrakentaminen 15 osp

Maa-ainesten kuljetus 15 osp

Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp

Maarakennuskoneen huolto 15 osp

Maarakennuskoneiden käyttö 15 osp

Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 15 osp

Mittamieskurssi 15 osp

Muottityöt 15 osp

Piharakentaminen 15 osp

Ympäristökiviasennus 15 osp

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Rakentamispalvelut 15 osp

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 15 osp

 Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Kiinteistönhoitotyöt 5 - 15 osp

Laatoitustyöt 5 - 15 osp

Mittamieskurssi 5 - 15 osp

Muuraustyöt 5 - 15 osp

Pienoismallirakentaminen 5 - 15 osp

Pihavarusteet ja -kalusteet 5 - 15 osp

Rakennustyöt 5 - 15 osp

Rakentamisen puusepäntyöt 5 - 15 osp

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi