Osaamisen arviointi ja näytöt

 Tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen ja oppimispäiväkirjan avulla. Näytöstä tehdään näyttösuunnitelma ennen näytön toteutusta. Opiskelija itsearvioi työtään ja työpaikkaohjaaja vastaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näytön kysymyksiin. Tarkemmat sisällöt löytyy tutkinnon osien kuvauksista.

Arviointi

Opintojen alussa perehdytään arvioinnin kriteereihin ja perusteisiin. Opetuksesta vastaavat opettajat tiedottavat arvioinnista opintojen edetessä. Arvioinnin suorittaa opiskelija, opettaja ja työssäoppimispaikan ohjeistettu ohjaaja. Näytöstä käydään arviointikeskustelu. Osaamien arvioinnista vastaavat ja arvosanoista päättävät opettajat. Arvosana muodostuu näytöistä tai muusta osaamisen arvioinnista. Mikäli näyttö ei ole tarpeeksi kattava sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Näytöt

Opiskelija suorittaa näytön oppilaitoksen työmaalla, työssäoppimispaikassa tai muussa vastaavassa työympäristössä. Näyttö kestää yleensä 2-5 päivää. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opintopoluista riippuen näyttöjen ajankohdat saattavat vaihdella. Ammattiosaamisen näytössä opiskelijan arviontiin osallistuu opiskelija, tehtävään määrätty opettaja sekä työpaikkaohjaaja. Näyttöjä opiskelija suorittaa 6-7 kpl.

Arviointimateriaalit säilytetään Keudan arkistointiohjeiden mukaisesti. Arviointi tehdään Winhaan.                     

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi