Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Kappaletavara-automaatio 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Kappaletavara-automaatio (vain Mäntsälässä ja Sipoossa) 30 osp

Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka (vain Mäntsälässä ja Sipoossa) 30 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

CAD-piirtämisen perusteet 5-10 osp

Kiinteistöautomatiikka 5-10 osp

Rakennus-, talotekniikka ja sähköalan toimintaympäristö 5-10 osp

Projektin suunnittelu 5 osp

Prosessiautomaation alkeet 5 osp

Sähköasennustyöt 5-10 osp

Sähköjärjestelmien peruskorjaus ja kunnossapito 5-10 osp

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi