Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Kasvun tukeminen
Hoito ja huolenpito
Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisalat

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Mielenterveys- ja päihdetyö
Sairaanhoito ja huolenpito
Vammaistyö
Vanhustyö

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat

Luovat menetelmät
Perhetyö
Taitaja-kilpailutoiminta
Yrityksessä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

 

      

 • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

  Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

 • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.
  Lähihoitajaopinnoissa voi suoritta työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä ulkomailla alan työpaikoissa, joiden kanssa on yhteistyösopimus esim. Saksassa, Ruotsissa, Hollanissa ja Englannissa. Valitakriteereinä ovat opintomenestys ja motivaatio. Keudalla on kansainvälinen yhteistyöverkosto ja kansainvälisyyasioita koordinoiva opettaja auttaa paikan hakemisessa, majoituksen järjestämisessä ja käytännön asioiden hoidossa.
  Työssäoppimisjaksoja tuetaan osittain taloudellisesti koulun ja/tai hankerahoituksen kautta.

 • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  Lähihoitajaopinnoissa kestävä kehitys on osaltaan sekä sisältöalue opinnoissa että huomioitava asia opetusmenetlmiä ja materiaaleja valittaessa. Se on myös yksi ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin osa.

 • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

  Lähihoitajaopinnoissa yrittäjyyttä opiskellaan läpi opintojen sekä pakollisina että opiskelijan kiinnostuksen mukaan valinnaisina kursseina.
  Yrittäjyys on myös yksi arvioitava osa osa näyttökriteeristöissä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi