Lähihoitajaopinnoissa voi suoritta työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä ulkomailla alan työpaikoissa, joiden kanssa on yhteistyösopimus esim. Saksassa, Ruotsissa, Hollanissa ja Englannissa. Valitakriteereinä ovat mm. opintomenestys ja motivaatio. Keudalla on kansainvälinen yhteistyöverkosto ja kansainvälisyyasioita koordinoiva opettaja auttaa paikan hakemisessa, majoituksen järjestämisessä ja käytännön asioiden hoidossa.
Työssäoppimisjaksoja tuetaan osittain taloudellisesti koulun ja/tai hankerahoituksen kautta.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi