Ohjauksen painopisteet vaihtelevat opintojen eri vaiheissa. Alussa painottuu mm. opintojen tavoitteiden, sisällön ja yksilöllisten polkujen suunnittelu sekä ryhmäytymisen tukeminen. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen painopiste on mm. jatko-opintoihin ja työelämään painottuva.  Ohjausta annetaan yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi