Tutkinnon suorittaminen Keudassa

Tässä on linkki valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Keudalaisille on tärkeää olla mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja tarjota osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Opetus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Niiden ohella paikallisen työelämän osaamistarpeet ovat olennainen osa  toteutustavoissa, painotuksissa ja paikallisesti toteutettujen tutkinnon osien sisällöissä.

Lähihoitajakoulutus on tiiviissä yhteistyössä lahialueiden alan toimipaikkojen kanssa. Eri toimipaikoissa käydään tekemässä esim. ohjaus- ja esiintymisharjoituksia ja esim. lähipäiväkotien lapsia tai vammaistyön asiakkaita kutsutaan koululle opiskelijoiden suunnittelemiin tapahtumiin.

Miltei jokaiseen tutkinnonosaan kuuluu työssäoppimisjaksoja sosiaali-, opetus- ja terveysalan toimipaikoissa ja ammattiosaamisen näytöt suoritetaan myös pääsääntöisesti k.o yksiköissä.

Opetussisällöissä ja menetelmissä huomioidaan alan nykytila, muutokset ja kentän näkemyksiä kuunnellaan mahdollisimman hyvin. Yhteistyötä tehdään myös työssäoppimispaikkojen koordinoinnissa.

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi