Opinnoissa on valinnaisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja, joilla opiskelija voi rakentaa omaa yksilöllistä opintopolkua.

Keudassa tarjotaan kuusi erilaista teemoitettua opintopolkua.

Myös viimeisen vuoden osaamisala valitaan eri vaihtoehdoista.

Viimeisen vuoden voi suorittaa halutessaan myös oppisopimusopintoina ja työssäoppimista ja näyttöjä voi tehdä ulkomailla.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi