Toteutetaan Keudan ammattiopiston yhteistä kansainvälisyyssuunnitelmaa ja kannustetaan opiskelijoita osallistumaan Keudan ammattiopiston kansainvälisyyshankkeisiin.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi