Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki toteutetaan soveltaen Keudan ammattiopiston yhteisiä suunnitelmia.
Oppilasta ohjataan ja tuetaan oman ammatti-identiteetin kasvussa.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi