Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat (ICT-Asentaja)

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp

Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30 osp

Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp

Pakolliset tutkinnon osat (Elektroniikka-asentaja)

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp

Ammattielektroniikka 30 osp

Sulautetut sovellukset ja projektityöt 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Automaatio ja 3D-mallinnus 15 osp

Automaatio ja pelisuunnittelu 15 osp

Automaatio ja tietoverkot 15 osp

Elektroniikan kokoonpanotyöt 15 osp

Elektroniikkatuotanto 30 osp

Huoltopalvelut 15 osp

Kodin elektroniikka ja asennukset 15 osp

RF-työt 15 osp

Sähköasennukset 15 osp

Sähkömekaaniset asennukset 15 osp

Tietokoneiden käyttöönotto ja järjestelmien ylläpito 15 osp

Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30 osp

Tietoverkot 15 osp

Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Elektroniikan ja ICT-alan työtehtävissä toimiminen 5 osp

Mikrotuen perusteet 5 osp

Kappaletavarautomaatioteknikka 10 osp

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi