Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Datanomin tutkintoon kuuluu 5-6 ammattiosaamisen näyttöä. Ammattiosaamisen näytöt annetaan toisen ja kolmannen opintovuoden aikana työssäoppimisen yhteydessä. Datanomin tutkinnossa on yleistä, että ammattiosaamisen näyttö annetaan jatkuvana esimerkiksi neljän viikon aikana. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija itse, työelämän edustaja ja opettaja.

Tulevasta ammattiosaamisen näytöstä tiedotetaan opiskelijoille, kun he lähtevät työssä oppimaan. Näytön nimi on sama kuin tutkinnon osan nimi. Ammattiosaamisen näytön arvosana sovitaan näytön jälkeen arviointikeskustelussa, johon osallistuvat kaikki kolme arvioivaa osapuolta. Jos arvioijien mielipiteet poikkeavat toisistaan, työelämän edustajan mielipiteellä on suurin painoarvo. Tutkinnon perusteissa on jokaisen tutkinnon osan arvioinnin perusteet. Arviointikokouksessa opettaja dokumentoi kaikki arvioinnin osa-alueet ja arviointikokouksen jälkeen 14 päivän aikana opettaja vie näytön dokumentaation opintohallintajärjestelmään.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja projektitöiden avulla.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi