Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa. Osaamisala (ohjelmistotuotanto tai käytön tuki) valitaan ensimmäisen vuoden aikana (Keravan yksikkö). Sipoossa osaamisalana on käytön tuki.

Osaamisala vaikuttaa paitsi opintojen sisältöön myös työssäoppimispaikkojen valintaan, koska osaamisalasta riippuen datanomi voi työskennellä hyvin erilaisissa paikoissa kuten esimerkiksi IT-tuessa tai Help Deskissä. 

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi