Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa noudatetaan Keudan linjauksia opinto-ohjaukseen ja oppimisen tukeen liittyen.

Opinto-ohjaus on suunniteltu siten, että se tukee opiskelijaa niissä kysymyksissä, jotka ovat eri opintojen vaiheessa ajankohtaisia. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja noudattavat opinto-ohjauksessa erikseen sovittua työnjakoa. Erityisopettajan tuki on käytettävissä kummassakin yksikössä.

Ohjaukseen ja oppimisen tukeen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ammattiohjaajan tuki on käytettävissä Keravalla ja Sipoossa.

Hyvänä käytänteenä on oppimisen tukeminen yhteisöllisesti. Tutkintoa opettavat opettajat toteuttavat opetusta samanaikaisesti joissakin opinnoissa.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi