Valma-koulutus

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen  10 osp

Opiskelijan itsetuntemus  1 osp
Koulutuksen ja ammattien tuntemus 1 osp
Opiskelun yleisvalmiudet  2 osp
Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen  4 osp
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja jatkosuunnitelmat 2 osp

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 4 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 5 osp   
Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen 1 osp

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 20 osp   

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  8 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 8 osp
Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen 1 osp

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 30 osp   

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 18 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 10 osp
Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen 2 osp

Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10 osp

Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 20 osp

Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 10 osp

Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 20 osp 

Tietoa VALMA -koulutuksesta löydät täältä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi