Koulutuksen suorittaminen Keudan ammattiopistossa

VALMA –koulutuksen tavoitteena on lisätä nuorten ja nuorten aikuisten mahdollisuuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutuksen aikana parannetaan yleisiä opiskeluvalmiuksia, tutustumaan erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja työelämään, hankitaan valmiuksia arjenhallintaan ja oman hyvinvoinnin edistämiseen sekä laaditaan jatkosuunnitelma koulutuksen loppuvaiheessa. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja siihen sisältyy valmentautumista työssäoppimiseen.

Koulutus sisältää yhden pakollisen ja yksilöllisen määrän valinnaisia koulutuksen osia. Koulutuksen osien tarjonta vaihtelee ammattiopiston eri yksiköissä.

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi