P5120232

Yksilöllisyyttä koulutukseen

VALMA tarjoaa yksilöllisen opintopolun ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Opiskelija voi painottaa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan mm. opiskeluvalmiuksien vahvistamista ja korottaa perusopetuksen oppimäärän arvosanoja, parantaa arjenhallinnan taitoja ja omaa hyvinvointia sekä suomen kielen osaamista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Valinnaisten opintojen myötä koulutukseen voi sisällyttää myös osia ammatillisesta perustutkinnosta.

Oppisopimuskoulutukseen suuntautuva opiskelija voi suorittaa koulutuksen työelämäpainotteisesti.

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi