P5120232

Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. alan myyntitehtäviin.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Verhoilu- ja sisustusalalla yksilöllisyyttä tutkintoon tuovat valinnaiset sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Yksilöllinen polku voi painottua esim. sisustusalan yritystoimintaan.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi