Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisten tutkinnon osien uudistetut toteutussuunnitelmat 

1.8.2017 voimaan tulleet toteutussuunnitelmat on julkaistu Opintopolun ePerusteiden Amosaa-palvelussa. Sieltä ne ovat julkisesti näkyvissä hakijalle, opiskelijalle, opettajalle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Linkki toteutussuunnitelmiin löytyy tästä: Keuda Yhteiset tutkinnon osat 2017

Yhteisiä tutkinnon osia on neljä:

  1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

  2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

  3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

  4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

Alla olevista linkeistä avautuu toteutussuunnitelmat vuosilta 2015-2017 - ei voimassa lukuvuodelle 2017-2018)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

 

Vanhojen toteutussuunnitelmien mukaan opiskelleet ovat voineet tehdä Yhteisten tutkinnon osien osia ja aihealueita sisällyttäen opintoja  teemoitettuihin opintopolkuihin.  Tämän linkin takaa aukeaa PDF-tiedosto, jossa on esimerkkejä näistä aiemmin olleista opintopoluista. 1.8.2017 alkaen näitä opintoja ei ole tarjolla vaan tarjonta koostuu Opintopolussa julkaistusta toteutussuunnitelmasta.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi