Matematiikka

Pakolliset tutkinnonosat

Valinnaiset tutkinnonosat

Talousmatematiikka
Tilastot ja kuvaajat
Yhtälöt ja funktiot 
Geometrian sovellukset 
Kirjainlaskenta
Matematiikan pääsykoevalmennus

Fysiikka ja kemia

Pakolliset tutkinnonosat

Valinnaiset tutkinnonosat

Fysikaalisia faktoja
Kemiallisia seoksia
Kokeellinen fyke
Laskennallinen fysiikka
Laskennallinen kemia
Fysiikan pääsykoevalmennus
Kemian pääsykoevalmennus
Jokamiehen sähkötyöt

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset tutkinnonosat

Valinnaiset tutkinnonosat

Digitaalinen sisällöntuotanto
Tietokone työvälineenä
Työelämän tietojärjestelmät

Cybersecurity
Internet of everything
Kuvankäsittely
Virtuaalinen oppimisympäristö Second Life 3D

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi