Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen

Asiakaspalvelu ja myynti

Annosruokien ja juomien tarjoilu  

Vastaanoton asiakaspalvelu 

Lounasruokien valmistus

Annosruokien valmistus

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat

A´la carte -ruoanvalmistus

A´la carte -tarjoilu

Juomien myynti ja tarjoilu

Kahvilapalvelut

Kokouspalvelut

Majoitusliikkeen varaustoiminnot

Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot

Pikaruokapalvelut

Suurkeittiön ruokatuotanto

Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

Tilaus- ja juhlatarjoilu

Juomavalintoja ravintolassa

Yritystoiminnan suunnittelu

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

Yrityksessä toimiminen

Huippuosaajana toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Asiakastilaisuudet ravintolassa

Ruokakulttuurit 

Ravintolakokin ammattiosaaminen

Erä-, retki- ja tapahtumaruokakurssi

Kahvilatoiminta

Juhlatilaisuudet ammattikeittiöllä

Ammattialan työtehtävissä toimiminen

 

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.