Ammatilliset tutkinnon osat vapaasti valittavina

Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin luettavat opinnot voivat olla ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan
• ammatillisista perustutkinnoista
• ammattitutkinnoista
• erikoisammattitutkinnoista