Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Kappaletavara-automaatio 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Kappaletavara-automaatio (vain Mäntsälässä ja Sipoossa) 30 osp

Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka (vain Mäntsälässä ja Sipoossa) 30 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

CAD-piirtämisen perusteet 5-10 osp

Kiinteistöautomatiikka 5-10 osp

Rakennus-, talotekniikka ja sähköalan toimintaympäristö 5-10 osp

Projektin suunnittelu 5 osp

Prosessiautomaation alkeet 5 osp

Sähköasennustyöt 5-10 osp

Sähköjärjestelmien peruskorjaus ja kunnossapito 5-10 osp

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.