Keudalaiset arvostaa luonnonvarojen säästeliästä käyttämistä, suunnittelemalla etukäteen mitä tehdään ja tällä tavoin minimoidaan hävikkiä.