Toteutetaan Keudan ammattiopiston yhteistä kansainvälisyyssuunnitelmaa ja kannustetaan opiskelijoita osallistumaan Keudan ammattiopiston kansainvälisyyshankkeisiin.