Kestävä kehitys

Käytetään Keudan ammattiopiston yhteisiä suunnitelmia kestävän kehityksen opettamisesta.