Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat (ICT-Asentaja)

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp

Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30 osp

Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp

Pakolliset tutkinnon osat (Elektroniikka-asentaja)

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp

Ammattielektroniikka 30 osp

Sulautetut sovellukset ja projektityöt 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Automaatio ja 3D-mallinnus 15 osp

Automaatio ja pelisuunnittelu 15 osp

Automaatio ja tietoverkot 15 osp

Elektroniikan kokoonpanotyöt 15 osp

Elektroniikkatuotanto 30 osp

Huoltopalvelut 15 osp

Kodin elektroniikka ja asennukset 15 osp

RF-työt 15 osp

Sähköasennukset 15 osp

Sähkömekaaniset asennukset 15 osp

Tietokoneiden käyttöönotto ja järjestelmien ylläpito 15 osp

Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30 osp

Tietoverkot 15 osp

Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Elektroniikan ja ICT-alan työtehtävissä toimiminen 5 osp

Mikrotuen perusteet 5 osp

Kappaletavarautomaatioteknikka 10 osp

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.