Henkilökohtaistaminen ja HOKS:n laadinta

Sinulle laaditaan opintojen alussa Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

  • Sovitaan suoritettavasta tutkinnosta.
  • Sinulla jo olevaa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.
  • Sitoudut suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osia suunnitelman mukaan.
  • Sovitaan ohjauksesta ja tuesta opintojesi aikana.
  • Sinulle tarjotaan tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.
  • Sovitaan erityisen tuen tarpeestasi ja kirjataan hallinnollinen päätös HOKS:iin, joka mahdollistaa mukautetun arvioinnon.
  • Arvioidaan osaamisen tarvettasi suhteessa suoritettavaan tutkinnon. Sovitaan osaamisen hankintatavoistasi opintojen aikana.
  • Sovitaan työelämässä hankittavasta osaamisestasi, joko koulutus- tai oppisopimuksen avulla.
  • Työpaikalla järjestettävästä koulutuksestasi ja arvioinnistasi tehdä suunnitelma, jossa sovitaan työtehtävistäsi, ajankohdasta sekä työpaikkaohjaajastasi.
  • Sovitaan näyttöjesi ajankohdat, näyttöympäristöt sekä näytön järjestäjä.
  • Sinulle laaditaan urasuunnitelma ja sen tarkoitus on edistää työllistymistäsi tai pääsyäsi jatko-opintoihin.
  • Suunnitelmaasi päivitetään opintojen aikana tarvittaessa. Alaikäisen opiskelijan huoltajilla on mahdollisuus osallistua HOKS:n suunniteluun ja päivitykseen.

Lisätietoja saat vastuuohjaajalta ja opinto-ohjaajalta. 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi