Väyläopinnot

Keudan opiskelija  voi tällä hetkellä suorittaa ammattikorkeakouluopintoja Laureassa (digitaaliset väyläopinnot) ja Metropoliassa (avoimen ammattikorkeskoulun opinnot).

Digitaaliset väyläopinnot Laureassa

Väyläopinnot Metropoliassa

Keudalla on työn alla yhteistyö Hämenn ammattikorkeskoulun kanssa.

Opintoihin ilmoittautuminen

Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, kun hän suunnittelee ammattikorkeakouluopintojen aloittamista. Opinto-ohjaaja kertoo opintojen suorittamismahdollisuudesta ja varmistaa tutkintojen kehittämisvastaavalta, että ko. tutkintoon on vastaavuudet tehty, mikäli opiskelija haluaa sisällyttää ammattikorkeakouluopinnot perustutkintoonsa. Samalla varmistetaan, että suunnitellut opinnot kuuluvat myös Keudan maksusitoumuksen piiriin.

Tämän jälkeen opiskelija ja vastuuohjaaja kirjaavat opiskelijan HOKS:iin, mitä opintoja opiskelija ammattikorkeakoulussa suorittaa. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja aloittaa opintonsa.

Laureassa opiskelija saa opintojensa suorittamiseen tukea tutoropettajalta sekä vertaistutorilta.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi