Väyläopinnot

Keudan opiskelija  voi tällä hetkellä suorittaa ammattikorkeakouluopintoja Laureassa (digitaaliset väyläopinnot 10 op) ja Metropoliassa (avoimen ammattikorkeskoulun opinnot).

Digitaaliset väyläopinnot Laureassa

Väyläopinnot Metropoliassa

Opintoihin ilmoittautuminen

Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, kun hän suunnittelee ammattikorkeakouluopintojen aloittamista. Opinto-ohjaaja kertoo opintojen suorittamismahdollisuudesta ja varmistaa tutkintojen kehittämisvastaavalta, että ko. tutkintoon on vastaavuudet tehty, mikäli opiskelija haluaa sisällyttää ammattikorkeakouluopinnot perustutkintoonsa. Samalla varmistetaan, että suunnitellut opinnot kuuluvat myös Keudan maksusitoumuksen piiriin.

Tämän jälkeen opiskelija ja vastuuohjaaja kirjaavat opiskelijan HOKS:iin, mitä opintoja opiskelija ammattikorkeakoulussa suorittaa. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja aloittaa opintonsa.

Hakuaika Laurean väyläopintoihin on 13.8.-24.8.2018. Keuda maksaa opiskelumaksun 150 €, jos opinnot saadaan liitettyä ammatilliseen tutkintoon. Laureassa opiskelija saa opintojensa suorittamiseen tukea tutoropettajalta sekä vertaistutorilta.

 Laurean opintoihin voi hakea seuraavasta linkistä:

https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/avoin-amk/vaylaopinnot

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi