Ammatillinen koulutus uudistuu, mitä se tarkoittaa?

  • Enemmän aidossa työelämässä oppimista
  • Oman osaamisen perusteella räätälöityä opiskelua
  • Osaamisen osoittamista näytöillä

amisreformi

Jatkavat opiskelijat:

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuleevoimaan 1.1.2018.  Ennen lain voimaantuloa eli vuonna 2017 tai sitä ennen ammatilliset opinnot aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän aloitti opintonsa. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti. Opiskelija jatkaa opintojaan hänelle jo laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Opiskelijan arviointiasteikko säilyy entisellään (1-3), mutta osaaminen osoitetaan ja arvioidaan uuden lainsäädännön mukaisesti näytöissä, jota vastaavat monelta osin vanhan lainsäädännön ammattiosaamisen näyttöjä tai näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksia. Myös todistukset annetaan vuoden 2018 alusta alkaen uuden lainsäädännön mukaisina. Kesken oleva oppisopimuskoulutus tai työssäoppimisjakso järjestetään loppuun vanhojen säännösten mukaisesti. Uudet työpaikalla opiskelun jaksot järjestetään 1.1.2018 alkaen uuden lainsäädännön mukaisina.

Ennen uuden lain voimaantuloa ammatilliset opinnot aloittanut opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Jos opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoa uusien tutkintojen perusteiden mukaisesti, hänelle laaditaan uuden lainsäädännön mukainen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelijan jo suorittamat tutkinnon osat tunnustetaan osaksi uusien tutkinnon perusteiden mukaista tutkintoa, ja arvosanat muunnetaan vastaamaan arviointiasteikon 1-5 mukaisia arvosanoja.

Uudet opiskelijat:

Vuonna 2018 opintonsa aloittaneet opiskelevat 1.1.2018 voimaan tulevan lainsäädännön mukaisesti. Ammatillisten perustutkintojen uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018, ja ne koskevat vuonna 2018 ja sen jälkeen aloittaneita.

Ammatillisen koulutuksen uudistumisessa on opiskelijan kannalta paljon hyvää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt muutaman videon, josta käy ilmi mitä yksilölliset opintopolut tarkoittavat, mitä työpaikalla tapahtuva opiskelu on, miten tutkinto suoritetaan näytöllä ja mitä hoks ja henkilökohtaistaminen tarkoittavat. 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi