Keudan ammattiopiston opiskeluhuolto

Opiskelijahuolto ja -hyvinvointi

Opiskelijahuolto tarkoittaa Keudassa opiskeluhyvinvointia, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Opiskelijahuolto edistää mielenterveyttä ja ehkäisee syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena Keudassa on, että opiskelijahuollon palvelut mahdollistavat oppimisen etenemisen eri elämäntilanteissa mahdollisimman joustavasti.

Henkilökohtaista tukea opiskelijoille tarjoavat muun muassa kuraattori, psykologi, ja terveydenhoitaja. Suostumuksellasi tueksesi voidaan koota myös opiskeluhuollon toimijoista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka kanssa voit yhdessä miettiä tarvitsemaasi tukea.  

Keudan toimipisteissä toimii myös hyvinvointiryhmät, joiden tehtävänä on seurata ja  kehittää opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Opiskelijahyvinvointia edistetään Keudassa sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. Painopisteenä pidämme ennaltaehkäisevää työtä. Opiskelijahyvinvoinnin palvelut sisältävät niin Keudan kuin toimipisteiden sijaintikuntienkin palveluja. Näitä palveluja ovat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Keudan opiskelijoilla on oikeus saada maksutta sellaiset opiskeluhyvinvoinnin palvelut, jotka koulutukseen osallistuminen edellyttää.

Opiskelijahuollon palvelujen piiriin kuuluvat kaikki perustutkintoa, Valma-koulusta ja työvoimapoliittista koulutusta suorittavat opiskelijat. 

 

Päihteettömyys

Keuda on päihteetön oppilaitos. Päihde-epäilyn syntyessä on opettaja avainasemassa tilanteen eteenpäin viemisessä. Hoitoonohjauksesta vastaavat ensisijaisesti terveydenhoitaja ja/tai kuraattori.

Keudan päihteettömyysohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan täältä

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi