Tutkintotodistukset

Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa Tutkintotodistus koostuu Päättötodistuksesta ja Näyttötodistuksesta. 

Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen todistukset ovat Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus ja Tutkintotodistus. Tutkintotodistuksen myöntää ja allekirjoittaa tutkintotoimikunta, jonka kokouspäivämäärät määrittävät todistuksen päiväyksen.

Syksyllä 2017 oman ryhmän aikataulun ulkopuolella valmistuville todistuksia kirjoitetaan kuukauden lopussa niille opiskelijoille, joiden kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset on kirjattu opintohallintojärjestelmään ko. kuukauden 15. päivään mennessä.

 

Opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet:

Voit hakea tarvitsemasi tulosteet opintotoimistosta tai tilata ne etukäteen.

Opiskelutodistuksen tilaus

Opintosuoritusotteen tilaus

 

Todistuskopiot ja kaksoiskappaleet

Kadonneen tai tuhoutuneen tutkintotodistuksen tilalle on mahdollista saada jäljennös tutkintotodistuksesta. Ole yhteydessä opintotoimistoon. Todistusjäljennös tai todistuksen kaksoiskappale pyritään toimittamaan kymmenessä arkipäivässä. 

Hinnat:

Todistusjäljennös 25,50 €
Todistuksen kaksoiskappale 51 €. Kaksoiskappale kirjoitetaan vain jos oppilaitoksella ei ole kopiota todistuksesta tai opiskelijan sotu on vaihtunut.

Todistusmaksun voi suorittaa Keudan verkkokaupassa.