Työssäoppiminen ja näytöt

Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista. Ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osp eli n. puoli vuotta opintojen aikana. Työssäoppimisen aikana opiskelija on yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Työssäoppijalle on nimetty työssäoppimisen ajaksi työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin sekä eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työssäoppimista voi laajentaa yli 30 osaamispisteen laajuiseksi, jolloin opintoja suoritetaan vähemmän oppilaitoksessa. Nykyisin yhä useampi nuori suorittaa osan työssäoppimisestaan ulkomailla Keudan valmiiden tai opiskelijan omien verkostojen kautta hankituissa yrityksissä.

Ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet ovat osa osaamisen arviointia. Käytännössä ne ovat työelämässä tehtäviä työkokonaisuuksia eli työprosesseja. Useimmiten opiskelija itse, opettaja ja/tai työelämän edustaja osallistuvat näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnitteluun ja arviointiin. Ne voi suorittaa työssäoppimisen aikana. Näytöistä/ tutkintotilaisuuksista saa erillisen todistuksen. Näytöt myös yhtenäistävät opiskelijoiden arviointia sekä oppilaitoksen sisällä, että eri oppilaitosten välillä. Laajuudeltaan ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan koko ammatillinen osaaminen eli 135 osp.

Aikuisopiskelijat tekevät tutkintotilaisuudet aidoissa työtehtävissä ja ammatin vaatimissa työympäristöissä.